Orbelus

 • български
 • News

  By Orbelus

  No sulphites added February

  First of all –  our first natural wine (no sulphites added) – Orbelus Mitra is already here!
  Here’s where we’ll be expecting you in February 2016:
  – 06-07.02 – The Festival of Melnik Wine “Golden Grape” (in the town of Melnik). For more information Melnik Wine Fwestival;
  – 14.02 – in our winery for first sips of Orbelus Mitra and to celebrate together Trifon Zarezan! For more information – Trifon Zarezan in Orbelus winery;
  – 14.02 – Learn the secrets of the traditional Bulgarian grape varieties with Irina and Orbelus Melnik 2013 in Sofia;
  – 23.02 – Meet Bulgaria’s bio wines in Grape Central  – Neragora & Orbelus, where we will present Orbelus Mitra to the Sofia audience.

  orbelus-logoГРИЖИМ СЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ!

  Биовинарна Орбелус АД обработва Вашите лични данни при спазване на високи стандарти за осигуряване поверителността, сигурността и защитата им. За нас е особено важно да осигурим събирането и обработването на Вашите лични данни да става в пълно съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство.
  Ако маркирате бутона „Разбрах” Вие се съгласявате, да предоставите личните си данни доброволно, запознати сте с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които сме описали детайлно в Политика за поверителност и за бисквитките.

  РАЗБРАХ