Orbelus

 • български
 • Membership in Orbelus club

  Initially membership in Orbelus club is acquired by an application in writing by a natural person of age and/or a duly represented legal person, whose status allows membership in such organizations with mainly hedonistic purposes. Membership is certified by an excerpt of the members register issued by the management with the member’s name, unique number of entry and account number.

  Maintenance of the membership for the recent calendar year requires acquisition of at least three dozens of bottles during the previous or current calendar year.

  Membership is certified by a card with an unique number, that is automatically renewed when the conditions of the previous paragraph are met and is deactivated if no orders are made during the previous calendar year.

  Only for natural persons of age and/or duly represented legal persons, whose status allows membership in such organizations with mainly hedonistic purposes.

  orbelus-logoГРИЖИМ СЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ!

  Биовинарна Орбелус АД обработва Вашите лични данни при спазване на високи стандарти за осигуряване поверителността, сигурността и защитата им. За нас е особено важно да осигурим събирането и обработването на Вашите лични данни да става в пълно съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство.
  Ако маркирате бутона „Разбрах” Вие се съгласявате, да предоставите личните си данни доброволно, запознати сте с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които сме описали детайлно в Политика за поверителност и за бисквитките.

  РАЗБРАХ