Орбелус

 • English
 • Новини

  От Orbelus

  Орбелус се сдоби със съименник в Антарктида

  С президентски акт от 07.10.2015 г., връх в Антарктида е наименуван „Орбел“. Приятелите
  и почитателите на виното на биовинарна Орбелус отлично познават тази дума, защото това е
  тракийската дума, която е залегнала в основата на търговската марка, под която се произвеждат и
  продават вината „Орбелус“. С думата „орбел“ траките са означавали „бяла, снежна
  планина(връх)“ и тази дума е била разпространена и ползвана от племето „синти“ населявало
  поречието на Струма за снежните върхари на Пирин. За съжаление пречки от юридически
  характер препятстваха регистрацията на марка „Орбел“, каквато бе първоначалната заявка и
  желание на собствениците на избата. Но, както е прието да се казва в България, всяко зло за
  добро. За наименование на виното се прие популярната латинизирана версия на думата „орбел“,
  която са използвали при Александър Македонски и особено при римляните и в Източната римска
  империя, а регистрираната търговска марка среща извънредно радушен прием сред образованата
  публика. И така, избата и вината „Орбелус“ вече имат връх – съименник на територията на
  българската Антарктида.