Орбелус

 • English
 • Клуб Орбелус

  Клуб Орбелус обединява всички ентусиасти, имащи отношение към добрата храна и напитки, изповядващи защитата на природата като житейска философия.

  Вино с марката Орбелус ще се произвежда по проект в обем не повече от 80 000 бутилки на реколта.

  Червените вина на марката Орбелус ще бъдат правени и продавани с три основни етикета: Мелник, Прима и Гетика, разпределени в относително равни количества – в зависимост от конкретната реколта и добива от съответните сортове, които се включват в купажа. Ежегодно ще се прави по едно допълнително вино под рубриката “Хрумки” в ограничуно количество – не повече от 4000 бутилки, чийто сортов състав и очаквани качества ще бъдат оповестявани от предходнатагодина, за да се даде възможност на членовете на клуба да заявят желаново от тях количество от този наш експериментален етикет.

  Бяло вино Орбелус с конкренто наименование Орелек се произвежда за първи път от реколта 2011 г. и се проектира проезводство и продажба на не повече от 10 000 бутилки годишно. Вината се произвеждат в плиблизително равни количества от съчетанието Шардоне по Пино гри и Шардоне по Вионие.

  С реколта 2013 се появи и първото розе под наименованието “Орбелус Парил”, направено от съчетанието на Мелник 55, Сира и Гренаш ноар.

  Право на членовете на клуба е да получават информация за наличностите от вина от различните реколти и етикети и очакванията за следващи реколти. Членовете на клуба имат право да правят предварителни заявки за доставка на вино при привилегията всеки член на клуба да получи към всяка придобита дузина бутилки 2 (две) допълнителни бутилки от предпочитания от него етикет (при наличност на такова вино) от същата реколта.

  Членовете на клуба имат право да правят предварителна заявка за доставка на вино от следваща реколта или да направят предварителна заявка за производство на колекционни вина или вина със специфичен сортов състав на вложеното грозде при установени в допълнителен договор условия.

  Членовете на клуба могат да направят предварителна заявка в началото на всяка календарна година за бутилиране на вина от определени етикети с допълнителни етикети или аксесоари при допълнително установени договорни условия.

  orbelus-logoГРИЖИМ СЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ!

  Биовинарна Орбелус АД обработва Вашите лични данни при спазване на високи стандарти за осигуряване поверителността, сигурността и защитата им. За нас е особено важно да осигурим събирането и обработването на Вашите лични данни да става в пълно съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство.
  Ако маркирате бутона „Разбрах” Вие се съгласявате, да предоставите личните си данни доброволно, запознати сте с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които сме описали детайлно в Политика за поверителност и за бисквитките.

  РАЗБРАХ